Jaarplan

 
De activiteiten van de WAGRO Deventer eo. richt zich op 3 pijlers:

1. Belangenbehartiging in de regio

  • overleg met en bijwonen van vergaderingen van de regionale huisartsenvereniging HVDO 
  • overleg met en bijwonen van vergaderingen van de LHV-kring 
  • overleg met de huisartsenpost
  • 2x per jaar ALV van de WAGRO

2. Onderwijs specifiek voor waarnemers (meestal startende huisartsen)

  • 2x per jaar starterscafé
  • 2x per jaar FTO (samen met de jonge apothekers)
  • Bemiddeling bij het vinden / opstarten van een intervisiegroep

3. Sociale activiteiten voor waarnemers

  • oa. borrel, ijsselloop, BBQ
    Deze activiteiten worden door de activiteiten commissie georganiseerd.