Wagro

 
De WAGRO Deventer eo is opgericht in april 2012. Dit om dat er meer behoefte was aan gestructureerd overleg tussen de niet-gevestigde huisartsen in de regio en de praktijkhouders vertegenwoordigd in de HVDO. Sedertdien geeft de WAGRO een groeiende groep jonge niet gevestigde huisartsen in onze regio een stem en biedt een platform voor onderling contact.

Sinds 2013 valt onze WAGRO onder de LHV-kring Gelre IJssel. Dit betekent dat we vanuit de LHV-kring ondersteund en gefaciliteerd worden. Zo is er financiële ondersteuning voor het organiseren van ALV en Starterscafe’s. De activiteiten die wij organiseren zijn met name gericht op jonge waarnemers uit de kringregio.  Je hoeft geen contributie te betalen om lid te worden van de WAGRO-Deventer eo.