Nieuwe klachtenwet WKKGZ; wat betekent dit voor u?

 
Eind 2016 kwam de wettelijke basis onder de klachtencommissies te vervallen door de invoering van de nieuwe klachtenwet Wkkgz; de bestaande klachtenregeling hield op te bestaan. Hiervoor in de plaats kwam een getrapt systeem van klachtbehandeling dat we bij u onder de aandacht brengen.

Wat betekent dit voor u

Volgens de klachtenwet Wkkgz moet u vanaf 1 januari 2017 onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen. U moet...

1.            ...aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk bij de SKGE (zie hieronder)

2.            ...werken met een klachtenfunctionaris.

U kunt dit in combinatie met het abonnement op geschilleninstantie regelen of u kunt dit zelf (bijv. met de regionale huisartsenorganisatie of het gezondheidscentrum) regelen.

3.            ...een klachtenregeling hebben.

De LHV komt binnenkort met een model dat u kunt gebruiken.

 

Over de geschilleninstantie

De landelijke geschilleninstantie komt in beeld als u er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. De naam daarvan is Stichting Klachten en

Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE is er voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken.

 

Met ingang van 2017 handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg. Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren.

 

Kosten

Bij de inschrijving bij de SKGE kiest u voor deelname aan alleen de geschilleninstantie (jaarlijks 95 tot 120 euro) of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris (jaarlijks 140 tot 180 euro). In november worden de

definitieve tarieven vastgesteld. Ieder jaar worden de kosten bekeken en waar nodig bijgesteld. Er is geen winstoogmerk.

 

Ook voor waarnemers

Als waarnemer bent u zelfstandig zorgverlener en moet u aansluiten bij de geschilleninstantie. Dit zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Ook helpt dit u aan te tonen

dat u zelfstandig ondernemer bent. Huisartsen in dienstverband hoeven zich niet aan te sluiten.

 

Alles over de nieuwe klachtenwet vindt u op www.lhv.nl/wkkgz (externe link)

 

Meer informatie & aanmelden