Organisatie

 
De Huisartsenkring Gelre-IJssel zorgt ervoor dat de individuele huisarts zich gekend voelt in het democratisch proces van belangenbehartiging binnen de LHV.

Om dit te bereiken vervult de huisartsenkring een intermediaire- en informerende rol tussen de leden en de LHV en vice versa. De huisartsenkring geeft hieraan uitvoering door actief contact te onderhouden met de huisartsen via ledenpanels, bijeenkomsten en Hagro-bezoeken. 

Het bestuur van de huisartsenkring wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het LHV-bureau Oost-Nederland. U kunt telefonisch contact opnemen met het LHV-bureau Oost-Nederland via het volgende telefoonnummer: 055-5337084. Per mail is het kringbestuur bereikbaar via huisartsenkringgelreijssel@lhv.nl.