Dossiers

 
Voorbereiding op Flitsrampen en Grieppandemie

Voorbereiding op Flitsrampen en Grieppandemie

De huisartsenkring Gelre-IJssel, huisartsenvereniging Noordwest-Veluwe en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) regio Noord- en Oost-Gelderland gaan samenwerken tijdens rampen en grootschalige incidenten. 11 december 2012 is hiervoor een convenant ondertekend. Hier kunt u meer informatie vinden over dit convenant.
Eerstelijns Verblijf

Eerstelijns Verblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten.
Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Hier kunt u informatie vinden over het contract van de zorgverzekeraars die in deze kring actief zijn.
Zorggroepen

Zorggroepen

Het LHV-bureau O-NL organiseert twee maal per jaar een overleg tussen de verschillende zorggroepen uit de Huisartsenkring De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel, Twente en Groningen.In dit dossier treft u de informatie over deze bijeenkomsten aan.
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens

In dit dossier kunt u informatie vinden over het elektronische uitwisselen van patiëntgegevens.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hier vindt u een voorbeeld van hoe de ouderenzorg in een kleinschalige vorm is geregeld en informatie over de module "Voorbereiding op de zorg voor kwetsbare ouderen".
POH-GGZ

POH-GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de generalistische basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ). Wat betekent deze verandering voor uw verwijzing van een patiënt naar de GGZ?
Kwaliteit

Kwaliteit

Wat wilt u als HV/kringbestuurder/lid van de WDH/PAM bereiken op het gebied van kwaliteitsbeleid in de regio en hoe gaat u dit vanaf volgende week aanpakken?