Zilveren Kruis; uitstel datum sluiting contracteerportaal voor 2019

 
Na lang aandringen heeft ZK officieel laten weten, dat huisartsen langer de tijd krijgen om hun contractaanbod te bestuderen en via het portaal af te sluiten. De sluitingsdatum is verlengd naar 6 december a.s.

Ondertussen wordt landelijk nog steeds overleg gevoerd over de wijze waarop ZK invulling geeft aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. Met name de wijze van indexeren is een discussiepunt.

Link naar eerdere berichtgeving