Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring Gelre-IJssel

 
 
We nodigen u van harte uit voor de kringledenraad op dinsdag 5 februari 2019 om 17.00 uur bij het LHV-regiobureau, Laan van Westenenk 737a, Apeldoorn (Hoog). Belangrijke onderwerpen in die vergadering zijn: Voorbereiden LHV-Ledenraad van 12 februari a.s., waaronder het bespreken van de stellingen van de themabijeenkomst over Meer Tijd voor de Patiënten en de resultaten van de Woudschoten Conferentie, plus besluitvorming over aanpassing van het standpunt m.b.t. VZVZ en het LSP. Ook wordt de begroting en contributie van de kring vastgesteld.