Menzis en Zilveren Kruis: Vertraging bekendmaking en declaratie prestatie doelmatig voorschrijven 2018

 
 
Wij hebben vernomen, dat het landelijke proces om te komen tot goede en eenvoudige meting van de prestatie doelmatig voorschrijven over 2018, wederom vertraging heeft opgelopen. Menzis en Zilveren kruis kunnen daarmee hun toezegging in het contract om uiterlijk eind van het jaar tot bekendmaking en afrekening daarvan te komen, niet waarmaken.

Het laatste bericht is, dat 1 mei 2019 nu de streefdatum is voor de berichtgeving aan deelnemende huisartsen. Daarna kan dan worden gedeclareerd met terugwerkende kracht per 1 oktober 2018.

De kring heeft bij Menzis gepleit voor een alternatieve oplossing, zoals het uitkeren van een voorschot. Vooralsnog wil Menzis daar niet van weten. Zij verwijzen naar externe oorzaken, zoals technische problemen met het mogelijk maken van uitlezen van de resultaten door Nivel bij de HISsen.