Korte terugblik EKC verdiepingsprogramma 4 "Gezamenlijke besluitvorming in je toetsgroep"

 
Gezamenlijke besluitvorming in je toetsgroep bijeenkomst 1

Het BOB-model (beeld, oordeel en besluitvorming) stond centraal. Dit geeft basisstappen om binnen een groep tot een besluit of oplossing te komen. En daarbij te zorgen dat iedereen gehoord wordt en hoe je dit aanpakt in een groep. Foto's training

Gezamenlijke besluitvorming in je toetsgroep bijeenkomst 2
Van willen naar doen en struikelen mag!

‘Praktisch oefenen met BOB-model’

 Het programma zag er als volgt uit;

 

Alle EKC-ers gingen tussen bijeenkomst 1 en 2 minstens twee keer in de praktijk aan de slag met het toepassen van BOB. Ze deelden hun praktijkervaringen met elkaar en de trainer. 

En daarna een opfrisser over hoe je een kwalitatief goed en helder besluit neemt met BOB. Ook ‘ja, maar….’ en hoe je hiermee omgaat kwam aan de orde. Tot slot wat je als EKC-er doet om heldere afspraken te maken. 

Gezamenlijke besluitvorming in je toetsgroep bijeenkomst 3
Ervaringen rond het ontdekken en uitproberen stonden centraal. En dit rond:
-          Beeld,-
-          Oordeel,-
-          En besluitvorming

Ook het omgaan met weerstand (en de ja, maar reacties) kwam aan de orde. Het programma was samengevat: ‘Zeer goed toepasbaar in mijn werk als EKC-er’