Kort verslag EKC bijeenkomst 9 mei en 5 juni 2019

 
‘Met verfrissende werkvormen naar actieve en resultaatgerichte bijeenkomsten’. Op 9 mei en 5 juni jl. vonden de tweede en derde bijeenkomst plaats van dit EKC verdiepingsprogramma (totaal drie bijeenkomsten). Een praktisch vervolg op de bijeenkomst van 30 januari jl.

Sfeerimpressie van de bijeenkomst van 30 januari jl.

Tijdens de bijeenkomst van 9 mei gingen deelnemers actief aan de slag met het kiezen en begeleiden van werkvormen voor diverse vormen van intercollegiale toetsing. Aan bod kwamen het introduceren en begeleiden van een werkvorm. En het faciliteren van collega huisartsen met werkvormen. De EKC-ers gingen tussen de bijeenkomsten van 9 mei en 5 juni aan de slag met een werkvorm in de eigen toetsgroep. Vragen die de keuze voor een passende werkvorm gemakkelijker maken zijn:

  • Wat is het doel van dit agendapunt / deze toetsgroep bijeenkomst?
  • Welk gedrag verwacht ik te zien?
  • Welke gedrag wil ik graag zien?

Op 5 juni reflecteerden de huisartsen op eigen ervaringen in een intervisie-achtige setting. Deze intervisiemethoden gebruiken zij weer voor de eigen toetsgroep. 

Sfeerimpressie EKC-bijeenkomst van 5 juni j.l.

Meer verdieping?

Voor de periode 2019-2020 staan nog twee programma’s gepland.