Interpretatie teksten Menzis inkoopbeleid 2020-2021 POH-S en praktijkmanager

 
Bij bespreking van het voorgenomen inkoopbeleid 2020-21 met het overlegteam Huisartsen heeft Menzis telkens aangegeven, dat de inhoudelijke eisen voor deelname aan de module POH-S en de module praktijkmanagement niet zouden worden verzwaard. Er was wel afgesproken, om bij de voorwaarden voor de praktijkmanager rekening te houden met de nieuwe functieprofielen in de CAO Huisartsenzorg.

Uit vragen van leden en praktijkmanagers bleek, dat de teksten van de voorwaarden bij deze modules in het definitieve contracteerbeleid suggereerden dat dit wel het geval zou zijn. Dit was reden om hierover opheldering te verkrijgen van Menzis. Menzis heeft bevestigd dat er geen verzwaring van eisen zou plaatsvinden en dat het bestaande beleid wordt voortgezet.

Concreet betekent dit per module het volgende:

Module Praktijkmanagement (bijlage 3): in de tekst van de inkoopvoorwaarden staat dat de praktijkmanager taken uitvoert en moet voldoen aan de competenties voor het niveau van praktijkmanager C in de CAO Huisartsenzorg. Menzis heeft toegegeven dat dit te beperkt is, dus dat ook de taken en competenties van CAO niveau B aansluiten bij de omschrijving in de module. Wat betreft de opleidingseis is erkend, dat hoe het er nu staat dubbelop is (functiegericht HBO-diploma, aangevuld met een afgeronde managementopleiding). Het was of/of en dat blijft gelden in ieder geval voor de bestaande groep. Menzis geeft aan: “voor de bestaande groep PM die niet voldoet aan het kennisniveau gesteld bij C geldt dat indien zij voldoen aan het kennisniveau B, zij ook voldoen aan de opleidingseis.”

POH-S (bijlage 4A): ook hier geldt dat de opleidingseis niet is veranderd. De tekst  van  de ‘nadere voorwaarden POH (module)’ met in de 2e zin het woord “daarnaast” kan verwarring geven. Het is voldoende als een aanvullende opleiding tot POH-(S) is afgerond. Zoals in de laatste zin staat, wordt de opleiding tot POH beschouwd als HBO opleiding (vakgebied gezondheidszorg) zoals in de eerste zin bij 4A genoemd.