Declaraties Zilveren Kruis over 2019

 
Vorige week heeft Zilveren Kruis een nieuwsbericht (zie onderstaande link) verstuurd naar huisartsen over het inhalen van de indexatie over het eerste half jaar 2019. Wij willen jullie aandacht vestigen op het uiterlijk 30 september as. indienen van declaraties over het eerste half jaar 2019 als dat nog niet gebeurd is.

Vanaf 1 oktober as. berekent Zilveren Kruis het nog te declareren indexatiebedrag over het eerste half jaar van 2019. Dat doet Zilveren Kruis op basis van de ingediende declaraties die voor 1 oktober zijn ontvangen. Zij richten hun systemen daarvoor in en maken voor de uitbetaling een aparte ‘prestatie’. Zilveren Kruis stuurt nog een bericht wanneer je kunt declareren en zij informeren ook de verre verzekeraars. Als Zilveren Kruis declaraties in de loop van oktober ontvangt dan geldt mogelijk een ander tijdsschema van uitbetaling.

Link naar nieuwsbrief