Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 apr 2019
Kort verslag EKC-bijeenkomst 16 april 2019
….‘Zicht gekregen op hoe processen lopen binnen een groep’. ‘Met verfrissende werkvormen naar actieve en resultaatgerichte bijeenkomsten’.Op 16 april 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats van dit... Lees meer
26 apr 2019
Stand van zaken contractering Zilveren Kruis
LHV en InEen hebben Zilveren Kruis en ZN eind maart geïnformeerd over het ingewonnen juridisch advies m.b.t. het naleven van het hoofdlijnenakkoord waaruit blijkt dat een kort geding kansrijk is op... Lees meer
26 apr 2019
Menzis: wijziging systematiek modules ouderenzorg en POH-S op komst
In het beleid voor het contract 2020-2021 heeft Menzis aangekondigd, dat er belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden in de bestaande regelingen voor POH-S en ouderenzorg. Het is goed daar alvast... Lees meer
26 apr 2019
Bereikbaarheid Menzis declaratieafdeling
Menzis heeft in reactie op ons protest tegen het niet meer telefonisch bereikbaar zijn van de declaratieafdeling, aangegeven dat deze afdeling nu wel weer telefonisch bereikbaar is. Voorlopig in... Lees meer
26 apr 2019
Uitkomsten inventarisatie prioriteiten LHV
Hartelijk dank voor de vele reacties op onze vraag om aan te geven waar de meeste aandacht van de LHV (-kringen) naar zou moeten uitgaan in 2020! Uw inbreng is overgebracht aan de organisatie van de... Lees meer
26 apr 2019
Wat is er gebeurd met uw inbreng voor de LHV-Ledenraad d.d. 16 april jl. ?
Belangrijk onderwerp op de LHV ledenraad was de discussie over het wel of niet via de huisartsenpraktijk organiseren van de vaccinatie tegen pneumokokken per 2020. Via HAweb en kringledenraad is in... Lees meer
12 apr 2019
Reactie Menzis op brandbrief kringen inzake tijdelijk niet bereikbaar zijn afdeling declaratieverwerking
Naar aanleiding van het bericht van Menzis dat de afdeling declaratieverwerking tijdelijk niet bereikbaar is, hebben de kringbesturen van Twente, Gelre-IJssel en De Gelderse Rivieren een brandbrief... Lees meer
05 apr 2019
Menzis afdeling declaratieverwerking tijdelijk niet telefonisch bereikbaar
Wij ontvingen bericht van Menzis dat sinds 1 april jl. hun afdeling declaratieverwerking niet in staat is telefonisch vragen te beantwoorden over declaraties en ION.
21 mrt 2019
Menzis keert uitkering prestatie formulariumgericht voorschrijven 2018 sneller uit
Na herhaaldelijk aandringen vanuit de huisartsenkringen is Menzis. overgegaan tot beschikbaar stellen voor declaratie van de prestatie doelmatig voorschrijven 2018. Hierbij zal het bedrag per... Lees meer
21 mrt 2019
Menzis beleid voor 2020 en 2021
Per 1 april a.s. publiceert Menzis het inkoopbeleid voor de komende jaren. Men wil een contract voor 2 jaar aanbieden.
  • Vorige