Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 mrt 2019
Menzis gaat uitkering prestatie formulariumgericht voorschrijven 2018 sneller uitkeren
Na herhaaldelijk aandringen vanuit de huisartsenkringen gaat Menzis per 1 april a.s. over tot beschikbaar stellen voor declaratie van de prestatie doelmatig voorschrijven 2018. Hierbij zal het... Lees meer
21 mrt 2019
Menzis beleid voor 2020 en 2021
Per 1 april a.s. publiceert Menzis het inkoopbeleid voor de komende jaren. Men wil een contract voor 2 jaar aanbieden.
21 mrt 2019
Facturen Contributie Huisartsenkring Gelre-IJssel verzonden
De ledenadministratie van de LHV in Utrecht heeft vorig week de facturen voor de kringcontributie 2019 verzonden. De contributiebedragen zijn gelijk gebleven aan die van 2018.
21 mrt 2019
Input gevraagd voor prioriteiten LHV Jaarplan 2020
Jaarlijks worden de prioriteiten en kernactiviteiten van de LHV getoetst aan mogelijke veranderingen in de actualiteit. Voor 2020 is aan het kringbestuur daarom gevraagd om de prioriteiten opnieuw te... Lees meer
21 mrt 2019
Nieuwe data EKC-verdiepingsprogramma 1
Hoe draagt u eraan bij dat in uw toetsgroep iedereen zijn ervaringen inbrengt, zich kwetsbaar opstelt en feedback vraagt en geeft? Met elkaar afspreken dat dit de bedoeling is, is belangrijk maar... Lees meer
21 mrt 2019
Uitnodiging voor EKC-verdiepingsprogramma 2
In dit programma leert u bewuste keuzes te maken voor het toepassen van werkvormen in uw toetsgroep. U ervaart dat de aanpak die u kiest het gedrag in uw groep bepaalt. U gaat als EKC-er meer op weg... Lees meer
21 mrt 2019
Subsidieregeling voor zorg aan onverzekerden is aangepast
De subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast. Personen zonder zorgverzekering hebben recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is.
21 mrt 2019
Wat vindt u eigenlijk van uw pensioenregeling?
Past de pensioenregeling van SPH nog wel bij de wensen en behoeften van de moderne huisarts? Laat ons weten wat u van uw pensioenfonds verwacht door het invullen van een online vragenlijst.
23 jan 2019
Uitnodiging Ledenraad Huisartsenkring Gelre-IJssel
We nodigen u van harte uit voor de kringledenraad op dinsdag 5 februari 2019 om 17.00 uur bij het LHV-regiobureau, Laan van Westenenk 737a, Apeldoorn (Hoog). Belangrijke onderwerpen in die... Lees meer
23 jan 2019
Voortgang Menzis prestatiebeloning DV 2018 en contractering 2020
Een afvaardiging van kringbesturen en regionale huisartsen organisaties heeft recent weer gesproken met Menzis over de uitvoering van het lopende contract en over de beleidsvoornemens voor 2020 en... Lees meer
  • Vorige